STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Ročník 1.2013, číslo 1

Archív

Titulné strany

 

Obsah

2

Alexander Bröstl
Rýchlejšie však neznamená vždy aj lepšie (o prieťahoch v konaní)
But faster is not always better (on law`sdelay)

3

Ján Mazák
Charta základných práv Európskej únie v doktríne Ústavného súdu Slovenskej republiky: prvé výsledky a mierne hodnotenie
Charter of fundamental rights of the European union in doctrine of Constitutional Court of Slovak republic: first results and their indulgent evaluation

9

Simona Ferenčíková, Ján Mihaľov, Mária Voľanská
Normotvorný, aplikačný a interpretačný význam základných zásad trestného práva hmotného
The norm creating, application and interpretation meaning of fundamental principles of substantive criminal law

21

Anna Románová
K vnútornej štruktúre daňového konania po zavedení daňového poriadku
On the structure of tax proceedings after the introduction of the code of tax procedure

38

Jozef Tekeli
Odpovede na interpretačné nejasnosti vo veciach územia obce
Answers to interpretative vagueness concerning territory of municipality

52

Ján Husár
Hospodárska politika a hospodárske právo
Economic policy and economic law

64

Sergej Romža, Peter Čopko
Východiská koncepcie trestného konania
Background of criminal proceedings concept

81

Milan Sudzina
Vzťah reštitučných a vlastníckych žalôb
Relation of restitution and ownership actions

90

Miroslav Fico
Vývoj nutnej obrany a krajnej núdze v medzivojnovom Československu
(aj vo svetle "prvých" pokusov o unifikáciu trestného práva)

Development of self-defence and necessity in interwar Czechoslovakia
(also in the light of the „first“ attempts to unify criminal law)

101

CELÉ ZNENIE

 


Ročník:
1.2013
Číslo: 1
ISSN:
1339-3995
Dátum publikácie:
9.9.2013

Vydavateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Právnická fakulta
Šrobárova 2, 041 80 Košice, SR
IČO: 00397768O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz