Redakčná rada

Predseda redakčnej rady:

 

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.,

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

Členovia redakčnej rady:

 

prof. h.c. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

prof. JUDr. Michael Bogdan, PhD.

Univerzita v Lunde, Právnická fakulta, Švédske kráľovstvo

 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Česká republika

 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Česká republika

 

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

Univerzita Karlova v Prahe, Právnická fakulta, Česká republika

 

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika

 

prof. Dr. Marijan Pavčnik

Univerzita v Ľubľane, Právnická fakulta, Slovinská republika

 

Francesco de Santis, PhD.

Neapolská univerzita "Federico II" v Neapole, Taliansko

 

dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR

Univerzita v Rzeszówe, Fakulta práva a verejnej správy, Poľská republika

 

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Slovenská republika