ARCHÍV
TITULNÉ STRANY

 

2

OBSAH

 

3

Lucia Bakošová
Klimatické opatrenia prostedníctvom umelej inteligencie: medzinárodnoprávny pohľad
Climate action through artificial intelligence: international legal perspective

 

25

Peter Bednár
Rodinné/manželské obydlie
Family/marital residence

 

40

Nándor Máté Birher
Cestovný denník diplomata monarchie: János Csiszárik, 8.-24. júl 1924
Courier report of the diplomat of the monarchy: János Csiszárik, 8-24 july 1924

 

48

Yana Daudrikh
Aplikačné problémy regulácie neziskových organizácií z pohľadu legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
Application problems of regulation of non-profit organizations in terms of money laundering and terrorist financing

 

61

Ibolya Katalin Koncz
Vývoj právnej úpravy maďarského patentového práva v období medzi prvou a druhou svetovou vojnou
The evolution of patent right regulations after the first world war

 

70

Jiří Mulák
Právo na odpor a koncept bránící se demokracie – český přístup
The right to resistance and concept of defending democracy - the Czech approach

 

84

Marko Putera
Koncepcia zdaňovania kryptoaktív v Slovenskej republike
Concept of crypto-assets taxation in the Slovak Republic

 

101

Jozef Tekeli
Prípustnosť retroaktivity voči povinne zverejňovaným zmluvám
Admissibility of retroactivity in regard to compulsorily published contracts

 

113

Martin Winkler
Štátna príslušnosť právnických osôb – platná právna úprava a jej perspektívy
Nationality of legal persons – applicable legal regulation and its perspectives

 

134

Lukáš Tomaš
Recenzia: Šoltys, D.: Repetitórium teórie práva

 

136

Anna Vartašová
Recenzia: Daudrikh, Y. – Szakács, A.: Colné a menové právo

 

CELÉ ZNENIE