LICENČNÉ PODMIENKY

 

Vedecký časopis Studia Iuridica Cassoviensia je elektronickým open access časopisom, ktorý poskytuje on-line prístup k vedeckým informáciám pre používateľa bezplatne a neobmedzene. Filozofiou otvoreného prístupu je poskytnúť zdarma neobmedzený prístup k výskumu a jeho publikáciám bez porušenia autorských práv. Za účelom zachovania týchto autorských práv sa používanie obsahu tohto časopisu riadi medzinárodne akceptovanými licenciami Creative Commons, účelom ktorých je sprístupňovanie autorských diel čo najširšej verejnosti. Licencie Creative Commons dopĺňajú autorský zákon,  rôznymi spôsobmi vymedzujú autorské práva a umožňujú tak  diela zdieľať a znovu používať na základe určených podmienok.

 

Autori zaslaných rukopisov akceptujú, že ich publikované články budú používané v súlade s licenciou Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0), t.j. „Uveďte autora - Nepoužívajte komerčne“ , na základe ktorej môžu používatelia čítať, tlačiť a sťahovať dokument, opätovne publikovať dokument s povinnosťou uviesť autora, preložiť dokument na vlastné použitie nie na distribúciu, , opätovné použitie častí dokumentu v iných dielach s povinnosťou uviesť autora, avšak bez opätovného použitia dokumentu na komerčné účely. Podrobné informácie o licencii sú dostupné na https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.