STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Zasielanie príspevku

Pre autorov

Príspevky na publikáciu vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia sa zasielajú elektronickou poštou na adresu redakcie redakcia_SIC@upjs.sk. Po odoslaní a doručení príspevku do redakcie Vám redakcia potvrdí jeho doručenie.

O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Podmenu


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz