STUDIA IURIDICA Cassoviensia


Priamo k obsahu stránok

Redakcia


Zodpovedný redaktor:
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
e-mail:
radomir.jakab@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 23 44 129

Výkonný redaktor:
Ing. Aneta Gonosová
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 23 44 109

Redakčný výbor:
doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.
JUDr. Anna Romanová, PhD.
JUDr. Diana Treščáková, PhD.

Adresa redakcie:
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Redakcia Studia Iuridica
Cassoviensia
Kováčska 26
040 75 Košice
e-mail:
redakcia_SIC@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 72 71 211
Fax: +421 (0) 55 622 53 65

O časopise | Redakcia | Redakčná rada | Aktuálne číslo | Archív | Pre autorov | Sitemap


Naspäť k obsahu stránky | Naspäť k základnému menu
počítadlo.abz.cz