Zasielanie príspevkov

Vedecký časopis STUDIA IURIDICA Cassoviensia je vydávaný dvakrát ročne.

Publikujú sa v ňom vedecké články v slovenskom, českom a anglickom jazyku, pričom každý článok podlieha recenznému konaniu dvoch recenzentov na princípe „double-blind peer review“. Vedeckosť tohto časopisu podporuje aj zahraničná účasť odborníkov v redakčnej rade časopisu.


Príspevky na publikáciu vo vedeckom časopise STUDIA IURIDICA Cassoviensia sa zasielajú elektronickou poštou na adresu redakcie redakcia_SIC@upjs.sk.

Po odoslaní a doručení príspevku do redakcie Vám redakcia potvrdí jeho doručenie.