Redakcia

ZODPOVEDNÝ REDAKTOR:


doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

e-mail: radomir.jakab@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 23 44 129

VÝKONNÝ REDAKTOR:


Ing. Slavka Sedláková, PhD.

e-mail: slavka.sedlakova@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 23 44 172

REDAKČNÝ VÝBOR:


doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD.

JUDr. Anna Vartašová, PhD.

doc. JUDr. Diana Treščáková, PhD.

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.


ADRESA REDAKCIE:


Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Právnická fakulta
Redakcia Studia Iuridica Cassoviensia
Kováčska 26
040 75 Košice
e-mail: redakcia_SIC@upjs.sk
Tel.: +421 (0) 55 72 71 211
Fax: +421 (0) 55 622 53 65