Redakčná rada

PREDSEDA REDAKČNEJ RADY:


prof. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.,

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ČLENOVIA REDAKČNEJ RADY:


prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

prof. dr. sc. Dario Đerđa

UNIVERZITA V RIJEKE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, CHORVÁTSKO

prof. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, ČESKÁ REPUBLIKA

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, ČESKÁ REPUBLIKA

prof. Dr. Nóra Jakab

UNIVERZITA V MIŠKOVCI, PRÁVNICKÁ FAKULTA, MAĎARSKO

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAHE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, ČESKÁ REPUBLIKA

prof. JUDr. Ján Klučka, CSc.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

prof. Dr. Marijan Pavčnik

UNIVERZITA V ĽUBĽANE, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVINSKÁ REPUBLIKA

Francesco de Santis, PhD.

NEAPOLSKÁ UNIVERZITA "FEDERICO II" V NEAPOLE, TALIANSKO

prof. dr hab. Elżbieta Feret

UNIVERZITA V RZESZÓWE, FAKULTA PRÁVA A VEREJNEJ SPRÁVY, POĽSKÁ REPUBLIKA

prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH, PRÁVNICKÁ FAKULTA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA